​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​ក្លាយ​ជា​ផ្នែក​មួយ​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ដើរតួ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡា​ញ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើងសា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​របស់​ខ្លួន

​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​ក្លាយ​ជា​ផ្នែក​មួយ​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ដើរតួ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡា​ញ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើងសា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​របស់​ខ្លួន

នាថ្ងៃទី ខែមេសា ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុន ខេបូឌា ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិឆេង បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតដើរតួ (RolePlay Competitionតាមប្រព័ន្ធអនឡា និងត្រូវបានអញ្ជើញជាសមាជិកគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យផងដែរ កម្មវិធីប្រកួតដើរតួនេះ ត្រូវបានសហការរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់យើង គឺក្រុមហ៊ុន ហ្គោដេ អេហ្វអិស៍ លីង ឃែភីថល និងក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី ក្នុងគោលបំណងលើកម្ពស់ចំណេះដឹង និងស្ដង់ដារ ព្រមទាំងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងជំនាញទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក និងបង្កើតក្រុមការងារដែលច្នៃប្រឌិត និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ សម្រាប់ការបង្កើនម្រិស្ដង់ដារសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ គួរជាទីទុកចិត្ត និងជាទីពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទទាំងពីរ តំណាងក្រុមហ៊ុន ខេបូឌា ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិឆេង រួមមានលោកស្រី Monisa Yang ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ និងលោកស្រី Nicole Hដែលជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការជាន់ខ្ពស់ គឺជាគណៈកម្មការវាយតម្លៃនិងកាត់សេចក្ដី ក្នុងចំណោមគណៈកម្មការផ្សេងទៀត កម្មវិធីនេះ ក៏ត្រូវបានផ្ដល់កិត្ដិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិត Raymond Choi ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកគតិយុត្ដផងដែរ

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីនេះ គឺក្រុមហ៊ុន ហ្គោដេ អេហ្វអិស៍ លីង ឃែភីថល ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសខាងទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងការជួញដូរមូលបត្រ បានសហការគ្នាបង្កើតបានជាវេទិកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទ និងទីផ្សារមូលបត្រ ក៏ដូចជាប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មផងដែរ

ក្នុងពេលប្រកួត ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោដេ អេហ្វអិស៍ លីង ឃែភីថល និងក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី បានបញ្ចេញសមត្ថភាពតាមរយៈការដើរតួ និងបង្ហាញនូវអ្វីដែលពួកគេទទួលបានពីការបណ្តុះបណ្តាល និងការអនុវត្តកន្លងមក ក្រៅពីការអនុវត្ដតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួត ចំណុចវាយតម្លៃសំខាន់ផ្សេងទៀត គឺផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនក្នុងការបង្ហាញពីម្រិស្តង់ដារអាជីវកម្មដល់អតិថិជន ការជឿជាក់លើខ្លួនឯង ជំនាញបច្ចេកទេសនិងអន្តរបុគ្គល ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ក្នុងនាមជាគណៈកម្មការ យើងក៏បានសួរសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់បេក្ខជនដើម្បីសង្កេតមើលថា តើពួកគាត់អាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរបានល្អដល់កម្រិណា ជាលទ្ធផល គណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងភ្ញៀវកិត្ដិយសរបស់យើង បានរីករាយ និងអបអរសាទរចំពោះការដើរតួដ៏រស់រវើករបស់បេក្ខជនទាំងអស់ ហើយបេក្ខជនផ្ទាល់ក៏ទទួលបាននូវមតិស្ថាបនាល្អ ដើម្បីពង្រឹងជំនាញ និងបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត ជ័យលាភី គូ  ក្រុម បានទទួលរង្វាន់ និងលិខិតសរសើរពីក្រុមហ៊ុនផងដែរ

លោកស្រី Monisa Yang បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថា «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំត្រូវតែសារភាពថា អ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើឱ្យខ្ញុំកាន់តែមានទំនុកចិត្ត និងក្លាហានក្នុងការបង្ហាញដល់សាធារណជនថា ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារបស់យើង មានភ្នាក់ងារប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាព និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុត ដែលអតិថិជនគ្រប់រូបអាចជឿទុកចិត្តបាន»

លោកស្រីបានបន្ដទៀតថា «ទោះបីជាខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ដំណាក់កាលនៃការសម្ដែង និងការប្រឹក្សាយោបល់របស់បេក្ខជននីមួយៗ មានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបន្ដួចក្ដី ប៉ុន្ដែតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះ និងសមត្ថភាពទូទៅរបស់បេក្ខជន ពួកគាត់ពិតជាអាចទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់នៅពេលផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនរបស់ពួកគាត់»

ចំណែកលោកស្រី Nicole Hក៏បានចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ផងដែរថា «ឥឡូវនេះ ខ្ញុំមិនពិបាកស្រមៃទៀតទេថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនល្អដល់កម្រិណា ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការពន្យល់ផ្នែកព័ត៌មានទីផ្សារ និងបច្ចេកទេស ខ្ញុំសូមសរសើរដែលបេក្ខជនម្នាក់ៗមានវិធីសាស្រ្តល្អក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗគ្នា ខ្ញុំផ្ទាល់គិតថា ជំនាញទំនាក់ទំនង ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុ វាអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការពន្យល់ឱ្យគេយល់រឿងអ្វីមួយបាន ប៉ុន្ដែការធ្វើឱ្យគេចងចាំ និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនោះ ទើបជារឿងដែលយើងត្រូវយកចិត្ដទុកដាក់ ដូច្នេះ ខ្ញុំសូមឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនជានិច្ច»

ក្រុមហ៊ុន ខេបូឌា ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិឆេង សូមសរសើរដោយស្មោះចំពោះក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាទាំងពីរ បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ និងបេក្ខជនទាំងអស់ ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំ និងធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលខ្ពស់គួរជាទីមោទក យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការវាយតម្លៃផ្សេងទៀត ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងគតិបណ្ឌិតរបស់ពួកគាត់ ជាពិសេសសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់ដែលត្រូវការកែលម្អ និងអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែម