ចូលរួមជាមួយCDX

ក្លាយទៅជាសមាជិកមួយរបស់​CDX

​យើង​មាន​ទីស្នាក់​ការ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ប៉ុន្តែ​ក្រុម​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ដែល​មាន​ទេពកោសល្យ​បំផុត​ដែល​មកពី​ជុំ​វិញ​​ពិភព​លោក។ ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក គឺជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​បាន​បោះ​ជំ​ហ៊ាន​យ៉ាង​លឿន មាន​សហគ្រិនភាព​ពេញ​លេញ និង​ប្រកប​ដោយ​ភាពច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី។ ក្រុម​ហ៊ុន​កំពុង​ស្វែងរក​បុគ្គល ដែល​មាន​ភាពច្នៃ​ប្រឌិត និង​មាន​ការ​សហការ​ល្អ​ដើម្បី​​ចូល​រួម​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​យើង។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​គិត​ថា លោក​អ្នក​ជា​បុគ្គល​ដែល​សាកសម​នោះ សូម​ធ្វើ​ការស្វែង​យល់​បន្ថែម​ទៀត​ពី​យើង។

ឱកាស​ការងារ

Recepitionist

Sangkat Toul Tom Poung I, Khan Chamkarmon, 53 St 446 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia

Sangkat Toul Tom Poung I, Khan Chamkarmon, 53 St 446 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
Executive Assistant

Sangkat Toul Tom Poung I, Khan Chamkarmon, 53 St 446 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia

Sangkat Toul Tom Poung I, Khan Chamkarmon, 53 St 446 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
Admin/HR Officer

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.