ចូលរួមជាមួយCDX

ក្លាយទៅជាសមាជិកមួយរបស់​CDX

​យើង​មាន​ទីស្នាក់​ការ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ប៉ុន្តែ​ក្រុម​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ដែល​មាន​ទេពកោសល្យ​បំផុត​ដែល​មកពី​ជុំ​វិញ​​ពិភព​លោក។ ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក គឺជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​បាន​បោះ​ជំ​ហ៊ាន​យ៉ាង​លឿន មាន​សហគ្រិនភាព​ពេញ​លេញ និង​ប្រកប​ដោយ​ភាពច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី។ ក្រុម​ហ៊ុន​កំពុង​ស្វែងរក​បុគ្គល ដែល​មាន​ភាពច្នៃ​ប្រឌិត និង​មាន​ការ​សហការ​ល្អ​ដើម្បី​​ចូល​រួម​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​យើង។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​គិត​ថា លោក​អ្នក​ជា​បុគ្គល​ដែល​សាកសម​នោះ សូម​ធ្វើ​ការស្វែង​យល់​បន្ថែម​ទៀត​ពី​យើង។

ឱកាស​ការងារ

Accountant

No. 166, St. 215, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

No. 166, St. 215, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
Admin & HR Executive

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
Graphic Designer

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
Marketing Supervisor

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
Accountant

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Location : 8/F, Golden Tower, No. 166, Street 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.