សំនួរសួរញឹកញាប់

Forex Trading Instruments Contract Size Type of Execution Initial Margin
(% of contract value)
Maintenance Margin
(% of initial margin)
Tick Value
EURUSD 100K EUR Market 1% 50% 1 USD
USDJPY 100K USD Market 1% 50% 100 JPY
 GBPUSD  100K GBP  Market  1%  50%  1 USD
 USDCHF  100K USD  Market  1%  50%  1 CHF
 USDCAD  100K USD  Market  1%  50%  1 CAD
 AUDUSD  100K AUD  Market  1%  50%  1 USD
 NZDUSD  100K NZD  Market  1%  50%  1 USD
 EURGBP  100K EUR  Market  1%  50%  1 GBP
 EURJPY  100K EUR  Market  1%  50%  100 JPY
 GBPJPY  100K GBP  Market  1%  50%  100 JPY
 AUDJPY  100K AUD  Market  1%  50%  100 JPY
 XAUUSD  100 oz.  Market  1%  50%  1 USD
XAGUSD 2500 oz. Market 2% 50% 2.5 USD
USOil 1000 barrels Market 5% 50% 1 USD
Description of Derivatives or Products Symbol % of Margin Requirement (Leverage)
Australian Dollar vs Canadian Dollar AUDCAD 2% on Contract
Australian Dollar vs New Zealand Dollar AUDNZD
Canadian Dollar vs Japanese Yen CADJPY
Euro vs Australian Dollar EURAUD
Euro vs Canadian Dollar EURCAD
Euro vs Swiss Franc EURCHF
Euro vs New Zealand Dollar EURNZD
Great Britain Pound vs Australian Dollar GBPAUD
Great Britain Pound vs Canadian Dollar GBPCAD
Great Britain Pound vs Swiss Franc GBPCHF
Great Britain Pound vs New Zealand Dollar GBPNZD
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar NZDCAD
Gold vs Renminbi Yuan LKGCNH

View in PDF

ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់ ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល​ទៅ​លើឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ គឺ​ដើម្បី​​ផ្តល់​នូវ​ផលិត​ផល​ដែល​បាន​អនុម័ត​សម្រាប់​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ ដើម្បី​​ផ្តល់​ដល់​អតិថិជន​ចុង​ក្រោយ​របស់​ខ្លួន។ ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល គឺជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​នូវ​ការ​ប្រតិបត្តិ​ដ៏​ល្អ​បំផុត តម្លៃ​សមរម្យ និង​យុត្តិធម៌​ដល់​អតិថិជន​របស់​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ ។ ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជា​ដៃ​គូជា​មួយ​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ និង​ប្រតិបត្តិ​ការជួញដូរ​របស់​ខ្លួន។

ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ គឺ​ត្រូវ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​របស់​អតិថិជន និង​គោរព​តាម​បទ​បញ្ជា​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល។

ការ​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​សេវា​កម្មជា​មូលដ្ឋាន​ដល់​អតិថិជន ការធានា​ឱ្យ​អតិថិជន​យល់​ពី​ហានិភ័យ​ទី​ផ្សារ​ដែល​អាច​កើត​មាន និង​ការ​ទទួល​ត្រឡប់​មក​វិញ​គឺជា​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សំខាន់​របស់​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ។ ក្នុង​ករណី​ណា​ក៏​ដោយ​ប្រសិន​បើ ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ បរា​ជ័យ​ក្នុង​ការដក​សាច់​ប្រាក់​របស់​អតិថិជន ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ គួរ​តែ​ជូន​ដំណឹង​ដល់ ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល​របស់​ខ្លួន​ភ្លាមៗ។ ក្នុង​ករណី​មាន​ការដោះសា្រយ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ លើសាច់​ប្រាក់​របស់​អតិថិជន និង​ការសន្យា​មិន​ពិត​ប្រាកដ ឬ​ការធានា​ប្រាក់​ចំណេញ​ដល់​អតិថិជន អាជ្ញាប័ណ្ណ​របស់ ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ និង​អាច​នឹង​ត្រូវ​លុប​ចោល។

​គោល​ការណ៍​ណែនាំភាគ​ច្រើន​មាន​នៅ​ក្នុង​តម្រូវ​ការឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ។ ភាគ​ច្រើន​នៃ​ប្រតិបត្ដិការគឺ​នៅ​ជុំ​វិញ​ការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អតិថិជន និង​ព័ត៌មាន​អតិថិជន​និង​ស្វែង​យល់​ពី​អតិថិជន។ ដំណើរ​ការ​បើក​គណនី​សម្រាប់​អតិថិជន​នៅ​ក្នុង​ករណី​នៃ ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​មួយ គឺស្រដៀង​ទៅ​នឹង​ដំណើរ​ការ​បើក​គណនី​របស់​ធនាគារ។ មិន​ត្រូវ​ធ្វើ​ការធានាលើ​ប្រាក់​ចំណេញ ឬ​វីធីសាស្ត្រណា​មួយ​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​លេខ​សម្ងាត់​របស់​អតិថិជន និង​ធ្វើ​ការជួញដូរ​ច្រើន​ហួស​ប្រមាណ​ក្នុង​គោល​បំណង​ចង់​បាន​កម្រៃ​ជើង​សា​ដ៏​សន្ធឹកសន្ធាប់​នោះ​ទេ។

  • ​លិខិត​អនុញ្ញា​ត​ទៅ​អោយ ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ
  • ជំនួយ​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ
  • ការដំ​ឡើង និង​ការ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​
  • ​សេវា​កម្មគ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​
  • សេវា​គ្រប់​គ្រង​កម្មវីធី។

ការយល់ដឹងពីអតិថិជនរបស់ខ្លួន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការសិក្សាជាប្រចាំ ការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះគម្រោងនេះ។

តម្រូវការដើមទុនចំនួន ២៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងរក្សាមូលធនដែលស្មើនឹង ១៥% នៃដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

​សូម​ស្វែងរក​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល​-ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ ស្តង់ដារ។ កិច្ចសន្យា​នៅ​តែ​មាន​សុពលភាព​រហូត​ទាល់តែ​វា​ត្រូវ​បាន​លុប​ចោល​ជា​មួយ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ជា​មុន​រយៈ​ពេល ៣០ ថ្ងៃ។

​មាន​តែ​ថ្លៃ​រៀបចំ​ដំបូង និង​ថ្លៃ​ឈ្នួល​ដទៃ​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​បាន​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល​-ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម​ទុន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ធានា​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​គណនី ភ្នាក់​ងារ​ទូរទាត់​សាច់​ប្រាក់ នៅ​ក្នុង​ធនាគារ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ធនាគារ​ដែល​មាន​គណនី​ភ្នាក់​ងារ​ទូរទាត់​សាច់​ប្រាក់​ទាំង​៣ ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញា​ត។

តាមបទពិសោធរបស់យើងនៅ CDX វាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល ៣ ទៅ ៦ ខែដើម្បីក្លាយជាឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទស្របច្បាប់ ។

នៅពេលដែល ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ និងក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល ចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនង នៅពេលនោះប្រាក់កក់និងថ្លៃមួយចំនួននឹងត្រូវបានតំរូវឱ្យបង់។