ទម្រង់បែបបទ

ទម្រង់បែបបទ

​ដោយ​មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល​ដ៏​មាន​កិត្យានុភាព​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក ខិតខំ​យ៉ាង​ស្វិតស្វាញ ដើម្បី​​ធានាថា​ក្រុម​ហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ទទួល​បាន​សេវា​កម្ម​ដ៏​ល្អ​បំផុត ដូចជា​ការជ្រោមជ្រែង​ក្នុង​ការ​ស្នើសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ និង ការ​រៀបចំ​កម្មវិធី និង ការ​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​ជា​ដើម​។

ដើម្បី​​ចែក​រំលែកអត្ថ​ប្រយោជន៍​ពិសេស​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ សូម​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ពួក​យើង​តាម​រយៈការ​បំ​ពេញ​ទម្រង់​ឈ្មួញ​ជើង​សា​នៅ​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​​ចាប់​ផ្តើម​ជំហាន​ដំបូង​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​នេះ។