កម្មវិធីក្រុមហ៊ុន

​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​ជួប​សន្ទនា​ជាមួយ​អគ្គ​កុងស៊ុល​កម្ពុ​ជាប្រចាំ​ទីក្រុង​ហុងកុង​

​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​ជួប​សន្ទនា​ជាមួយ​អគ្គ​កុងស៊ុល​...

​នេះ​ជាលើកដំបូង​ហើយដែល​ ​លោក​ ​Law​r​e​nc​e​ Kook ​អភិបាល​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​រួម​ជាមួយ​ ​លោក​បណ្ឌិត​ ​Sam​m​y​ ​So​ ​នាយក​ប្រតិបត្ដិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​បាន​មាន​ជំនួប​ឥត​គ្រោងទុក​ជាមួយ​លោកស្រី​ ​ពេជ្រ​ ​ពុទ្ធិ​សាធ​បូព៌ា​នាគី​ ...

​នេះ​ជាលើកដំបូង​ហើយដែល​ ​លោក​ ​Law​r​e​nc​e​ Kook ​អភិបាល​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​រួម​ជាមួយ​ ​លោក​បណ្ឌិត​ ​Sam​m​y​ ​So​ ​នាយក​ប្រតិបត្ដិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច...