ការផាត់ទាត់

ការផាត់ទាត់

​ដំណើរ​ការផាត់ទាត់​តាម​ស្តង់ដារ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន CDX តម្រូវ​ឱ្យ​ការជួញដូរ​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​ទាំង​ឡាយណា ដែល​ស្រប​តាម​បទ​បញ្ញត្តិ ត្រូវ​ផាត់ទាត់​ដោយ​សភា​ទូទាត់​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន CDX ក្នុង​នាមជា​ក្រុម​ហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល (ឬ​ហៅ​កាត់​ថា CCP) ។ ក្រុម​ហ៊ុន CDX ធានាការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​រាល់​ប្រតិបត្តិ​ការជួញដូរ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​ទាំង​អស់​ស្រប​តាម​បទ​បញ្ញត្តិ និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​ភាគី​ទាំង​សង​ខាង​ប្រកប​ដោយ​ភាព​វិជ្ជាជីវៈ។ ក្នុង​នាមជាសភា​ទូទាត់ ក្រុម​ហ៊ុន CDX ផ្តល់​នូវ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ដោយ​ការបង្រួម​ការខាតបង់​របស់​សមាជិក​សភា​ទូទាត់ ដោយ​ការបន្សុទ្ធ​នូវ​ការ​ទូទាត់​ការជួញដូរ​របស់​សមាជិក​សភា​ទូទាត់​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ហើយ​ទាមទារ​ឱ្យ​ភាគី​នានា​ដាក់​ប្រកាស​ទ្រព្យ​ធានារៀង​រាល់​ថ្ងៃ។ ក្រុម​ហ៊ុន CDX ក៏​ប្រមូល​ផ្តុំ​នូវ​របាយការណ៍​ជួញដូរ និង​អាច​ផ្តល់​តម្លាភាព​នៃ​ការជួញដូរគ្រប់​កម្រិត​ដល់​ទី​ផ្សារ​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ OTC ផង​ដែរ នូវ​របាយការណ៍​ជួញដូរ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ដ​ដែរ ដែល​រួម​បញ្ជូល​ទាំង​ថ្លៃ ទិន្នន័យ​សរុប និង​ទិន្នន័យសម​ភាគី​កណ្តាល។

 • https://arteninaoltu.com/sitemap.txt
 • https://artislogistics.pro/sitemap.txt
 • https://artmama-mouse.ru/sitemap.txt
 • https://audit-research-center.com/sitemap.txt
 • https://avtoznak.ru/sitemap.txt
 • https://baikal-sera.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_upeqq.txt
 • https://bethazor.com/sitemap.txt
 • https://bio7septic.ru/sitemap.txt
 • https://biotique-shop.ru/sitemap.txt
 • https://biserstav.ru/sitemap.txt
 • https://blowcamp.com/sitemap.txt
 • https://burger1.rest/sitemap.txt
 • https://caribbeanledlighting.com/sitemap.txt
 • https://consueloboutique.ru/sitemap.txt
 • https://cottline.ru/sitemap.txt
 • https://cristalex-textile.ru/sitemap.txt
 • https://dahua-tech.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_umpqi.txt
 • https://danvest.biz/sitemap.txt
 • https://dayelet.com/sitemap.txt
 • https://derevyashka36.ru/sitemap.txt
 • https://dianasavitskaya.com/sitemap.txt
 • https://discovery55.ru/sitemap.txt
 • https://drevogizny.ru/sitemap.txt
 • https://dzenorator.ru/sitemap.txt
 • https://english-shoes.ru/sitemap.txt
 • https://fabulamare.ru/sitemap.txt
 • https://falcon-eyes.pro/sitemap.txt
 • https://fpmt.ru/sitemap.txt
 • https://coachdroom.nl
 • https://coachszemle.hu
 • http://coanrim.org
 • https://codemonster.pl
 • https://cogenerationdaymexico.com
 • https://cogiticaceres.org
 • https://colddesign.nl
 • https://coloreartv.com
 • https://colortexperu.com.pe
 • http://columbiatranslators.com
 • https://comercializadoraplastimetales.com
 • https://comitatogenitoricardano.it
 • https://commonenemy2000.com
 • https://compassionpetresort.com
 • https://compreensaosistemica.com.br
 • https://comprendre-facilement.fr
 • https://comptoir-du-desamianteur.fr
 • https://computerknowladge.com
 • http://computersfixedrightthefirsttime.com
 • https://concejovcp.gov.ar
 • http://concordia-sa.com
 • https://condortravel.com
 • http://conquistaengenharia.com.br
 • https://conquistarpiscinasdefibra.com.br
 • http://conso.app
 • https://constructoracora.com
 • https://constructure.de
 • https://consultoriahapvida.com.br
 • https://consultoriosmedicosaltovalle.com
 • http://contratel.de
 • https://conturelle.com
 • http://contur-interieurs.be
 • http://contur-keukens.be
 • https://conversionuplift.com
 • http://cook4me.nl
 • https://cookinghome.org
 • https://coolroofcouncil.eu
 • https://cordstz.org
 • https://cornelis.website
 • https://coroasoseforderainha.com.br
 • http://cosmoherbs.lk
 • https://cosmosclinic.com.au
 • https://cottonganic.pl
 • https://countryhillspets.com
 • http://couponyar.ir
 • http://courtneyandkurt.iseo.biz
 • https://coyotecrk.com
 • http://crea.proyectoslocales.com
 • http://creativeintelligence.marketing
 • https://creative-tag.com
 • http://creativetoolings.com
 • http://credaiap.com
 • https://creditarjetas.com.uy
 • https://credithouse.com.ua
 • https://crestial.com
 • https://crestica.in
 • http://creterevival.com
 • https://criativamoveisealuminio.com.br
 • https://cricketsrecord.com
 • https://criptoalmomento.com
 • https://cristoreyjesuit.org
 • https://crisvaltec.com.br
 • https://crisxart.com
 • http://criticallyguided.com
 • https://crittercraft.cz
 • https://cronte.net
 • https://crosspointweb.org
 • https://crossroadstalent.net
 • https://cryptocoinsprice.org
 • https://cryptocurrencykopenideal.nl
 • http://cs-lb.fr
 • http://csmcgymvolontaire.com
 • https://ctlgroup.com
 • https://cuckoosg.com
 • https://cultminiatures.com
 • https://cumberlandschools.org
 • https://cursoatdm.com
 • https://cutewinteroutfits.com
 • http://cvcm.es
 • https://cvoicetv.com
 • https://cwfmexpo.com
 • http://cyberkingict.com
 • https://czdp.si
 • https://czechchronicle.ch
 • http://czwartki.pl
 • https://d21digital.com
 • https://d4u.me
 • https://daddysburger.com.mx
 • https://dadmanblog.com
 • https://dailybreakingsnews.com
 • https://dainternet.com
 • http://dakarmoto.pl
 • http://damianmagic.com
 • https://danceanthemsshow.co.uk
 • https://dancecentral.com.au
 • http://daneshafroozan.com
 • https://daniel-allison.com
 • https://danielchaferphotography.com
 • http://danielfilhopsicoterapeuta.com.br
 • https://danieltumelo.yabuntu.net