ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក

No.158-166 Golden Tower, St. 215, Sangkat Vealvong, Khan 7 makara, Phnom Penh, Cambodia.

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

​នៅ​ទី​នេះ យើង​ខ្ញុំ​មាន​ការ​ផ្តល់​សេវា​កម្មជាពហុ​ភាសា​សម្រាប់​លោក​អ្នក 24 ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ និង​5 ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​តម្រូវ​ការ ឬ​ចម្ងល់ណា​មួយ​សូម​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​​ទំនង​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​តាម​រយៈការ​ជជែក​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​យើង​ខ្ញុំ​តាម​ទូរស័ព្ទ ឬ​តាម​រយៈ​សំណុំ​បែប​បទ​ទំនាក់​​ទំនង​ខាង​ក្រោម។

ពត៌មានទំនាក់ទំនង

សូមផ្ញើរសារមកកាន់ពួកយើង