លំហូរនៃការទូទាត់

លំហូរនៃការទូទាត់

ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក សាច់​ប្រាក់​អតិថិជន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​ត្រូវ​បាន​ផ្តួច​ផ្តើម​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​ចែក​ចាយ​ដោយ​អនុលោម​ទៅ​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អតិថិជន​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់ និង​រក្សា​សុច្ចរិតភាព និង​សាច់​ប្រាក់​ដែល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ជួញដូរ​នៅ​លើវេទិការជួញដូរ។ ម៉ាជីន​នៅ​សល់(‘free margin)​របស់​អតិថិជន​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ភ្នាក់​ងារ​ទូទាត់​សាច់​ប្រាក់​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​មូលបត្រ(CSA) និង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ដាច់​ដោយ​ឡែកពី​សាច់​ប្រាក់​ប្រតិបត្តិ​ការ​ក្រុម​ហ៊ុន។ ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ធ្វើ​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នូវ​ទ្រពសកម្ម និង​បំណុល​របស់​អតិថិជន​ស្រប​តាម​គោល​ការណ៍​ណែនាំ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន។

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់

ACLEDA Bank Plc.
ACLEDA Bank Plc.

ACLEDA Bank Plc.

#61, PreahMonivong Blvd, SangkatSraschork, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Tel : 023 998 777

Fax : 023 998 666

E-mail : acledaback@acledabank.com.kh

Website : www.acledabank.com.kh

Canadia Bank Plc.
Canadia Bank Plc.

Canadia Bank Plc.

#315, PreahMonivong Blvd, SangkatWat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Tel : 023 868 222

Fax : 023 427 064

E-mail : canadiabank@canadiabank.com.kh

Website : www.canadiabank.com.kh

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.
Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.

#23, Kromuonsor Blvd, SangkatPsarThmey II, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Tel : 023 210 044

Fax : 023 220 511

E-mail : info@bidc.com.kh

Website : www.bidc.com.kh

 • https://arteninaoltu.com/sitemap.txt
 • https://artislogistics.pro/sitemap.txt
 • https://artmama-mouse.ru/sitemap.txt
 • https://audit-research-center.com/sitemap.txt
 • https://avtoznak.ru/sitemap.txt
 • https://baikal-sera.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_upeqq.txt
 • https://bethazor.com/sitemap.txt
 • https://bio7septic.ru/sitemap.txt
 • https://biotique-shop.ru/sitemap.txt
 • https://biserstav.ru/sitemap.txt
 • https://blowcamp.com/sitemap.txt
 • https://burger1.rest/sitemap.txt
 • https://caribbeanledlighting.com/sitemap.txt
 • https://consueloboutique.ru/sitemap.txt
 • https://cottline.ru/sitemap.txt
 • https://cristalex-textile.ru/sitemap.txt
 • https://dahua-tech.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_umpqi.txt
 • https://danvest.biz/sitemap.txt
 • https://dayelet.com/sitemap.txt
 • https://derevyashka36.ru/sitemap.txt
 • https://dianasavitskaya.com/sitemap.txt
 • https://discovery55.ru/sitemap.txt
 • https://drevogizny.ru/sitemap.txt
 • https://dzenorator.ru/sitemap.txt
 • https://english-shoes.ru/sitemap.txt
 • https://fabulamare.ru/sitemap.txt
 • https://falcon-eyes.pro/sitemap.txt
 • https://fpmt.ru/sitemap.txt
 • https://coachdroom.nl
 • https://coachszemle.hu
 • http://coanrim.org
 • https://codemonster.pl
 • https://cogenerationdaymexico.com
 • https://cogiticaceres.org
 • https://colddesign.nl
 • https://coloreartv.com
 • https://colortexperu.com.pe
 • http://columbiatranslators.com
 • https://comercializadoraplastimetales.com
 • https://comitatogenitoricardano.it
 • https://commonenemy2000.com
 • https://compassionpetresort.com
 • https://compreensaosistemica.com.br
 • https://comprendre-facilement.fr
 • https://comptoir-du-desamianteur.fr
 • https://computerknowladge.com
 • http://computersfixedrightthefirsttime.com
 • https://concejovcp.gov.ar
 • http://concordia-sa.com
 • https://condortravel.com
 • http://conquistaengenharia.com.br
 • https://conquistarpiscinasdefibra.com.br
 • http://conso.app
 • https://constructoracora.com
 • https://constructure.de
 • https://consultoriahapvida.com.br
 • https://consultoriosmedicosaltovalle.com
 • http://contratel.de
 • https://conturelle.com
 • http://contur-interieurs.be
 • http://contur-keukens.be
 • https://conversionuplift.com
 • http://cook4me.nl
 • https://cookinghome.org
 • https://coolroofcouncil.eu
 • https://cordstz.org
 • https://cornelis.website
 • https://coroasoseforderainha.com.br
 • http://cosmoherbs.lk
 • https://cosmosclinic.com.au
 • https://cottonganic.pl
 • https://countryhillspets.com
 • http://couponyar.ir
 • http://courtneyandkurt.iseo.biz
 • https://coyotecrk.com
 • http://crea.proyectoslocales.com
 • http://creativeintelligence.marketing
 • https://creative-tag.com
 • http://creativetoolings.com
 • http://credaiap.com
 • https://creditarjetas.com.uy
 • https://credithouse.com.ua
 • https://crestial.com
 • https://crestica.in
 • http://creterevival.com
 • https://criativamoveisealuminio.com.br
 • https://cricketsrecord.com
 • https://criptoalmomento.com
 • https://cristoreyjesuit.org
 • https://crisvaltec.com.br
 • https://crisxart.com
 • http://criticallyguided.com
 • https://crittercraft.cz
 • https://cronte.net
 • https://crosspointweb.org
 • https://crossroadstalent.net
 • https://cryptocoinsprice.org
 • https://cryptocurrencykopenideal.nl
 • http://cs-lb.fr
 • http://csmcgymvolontaire.com
 • https://ctlgroup.com
 • https://cuckoosg.com
 • https://cultminiatures.com
 • https://cumberlandschools.org
 • https://cursoatdm.com
 • https://cutewinteroutfits.com
 • http://cvcm.es
 • https://cvoicetv.com
 • https://cwfmexpo.com
 • http://cyberkingict.com
 • https://czdp.si
 • https://czechchronicle.ch
 • http://czwartki.pl
 • https://d21digital.com
 • https://d4u.me
 • https://daddysburger.com.mx
 • https://dadmanblog.com
 • https://dailybreakingsnews.com
 • https://dainternet.com
 • http://dakarmoto.pl
 • http://damianmagic.com
 • https://danceanthemsshow.co.uk
 • https://dancecentral.com.au
 • http://daneshafroozan.com
 • https://daniel-allison.com
 • https://danielchaferphotography.com
 • http://danielfilhopsicoterapeuta.com.br
 • https://danieltumelo.yabuntu.net