​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​បើក​សម្ពោធ​បន្ទប់​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ជា​ផ្លូវការ​ ​សម្រាប់​កំណើន​ទី​ផ្សារ​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​នៅ​កម្ពុជា